thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Sơn Tây tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ngày đăng 29/05/2019 | 10:02  | View count: 8615

Năm 2019, được dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai để có thể ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm đời sống, sản xuất của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững, Ban Thường vụ Thị ủy đã có hướng dẫn số 67 yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai (PCTT).

Ban Thường vụ Thị ủy đã có hướng dẫn số 67 yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác PCTT. Trọng tâm tuyên truyền là Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/4/2019 của UBND thành phố, Chỉ thị số 33 ngày 8/5/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Sơn Tây đảm bảo an toàn hệ thống đê, kè trên địa bàn mùa mưa bão.

Theo đó, các xã, phường cần tuyên truyền trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều. Kết hợp việc tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi… từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những xã, phường ở ven đê.

Quan điểm chỉ đạo trong công tác PCTT của thị xã chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra; tuyên truyền kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thị xã và cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê để nhân dân biết.

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, thì các cấp chính quyền cũng cần phải bổ túc những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập; về tính chất, diễn biến bất thường của mưa, lũ, bão; vận động, tổ chức hướng dẫn cho nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, thực hành triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão nhằm khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Về hình thức tuyên truyền: Thực hiện bằng nhiều thức đa dạng, phong phú của các tổ chức đảng, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học…, chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tham gia công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả, khả thi và sát với tình hình thực tế.

Ngoài ra cũng cần đa dạng hóa các hình thức thông tin đến người dân; phát huy tối đa hiệu quả của đài truyền thanh phường, xã; tăng thời lượng và tần suất phát thanh nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người dân.

Diệp