thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 17/05/2017 | 10:43 AM  | View count: 156
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy"...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày đăng 09/05/2017 | 09:00 AM  | View count: 204
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ...

Kế hoạch tổ chức triển khai tổ chức cuộc thi " tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 09/05/2017 | 08:58 AM  | View count: 191
Kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi...

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:35 PM  | View count: 699
Kế hoạch tổ chức Diễn đàn ...

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Hội chợ, triển lãm thương mại Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:27 PM  | View count: 1230
Kế hoạch tổ chức Chương trình Hội chợ...

Kế hoạch tổ chức hội thi "Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện" thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:19 PM  | View count: 188
Kế hoạch tổ chức hội thi "tổ trưởng tổ dna phố thân thiện"...

Kế hoạch tổ chức các chương trình " Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu" thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:15 PM  | View count: 212
Kế hoạch Tổ chức chương trình "giao lưu các Làng văn hóa"...

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:08 PM  | View count: 1200
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích...