thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:21 AM  | View count: 3841
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về ...

Kế hoạch hoạt động của Ban công tác người cao tuổi thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 04:10 PM  | View count: 584
Kế hoạch của Ban công tác...

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 04:08 PM  | View count: 542
Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích ...

Kế hoạch tổ chức công tác diệt chuột, bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 04:06 PM  | View count: 479
Kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt chuột...

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:35 PM  | View count: 117
Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em...

Kế hoạch Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:32 PM  | View count: 104
Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát trọng tải...

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:25 PM  | View count: 206
Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá...

Kế hoạch Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:22 PM  | View count: 121
Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H7N9)....