thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức công tác diệt chuột, bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 04:06 PM  | View count: 600
Kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt chuột...

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:35 PM  | View count: 152
Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em...

Kế hoạch Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:32 PM  | View count: 136
Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát trọng tải...

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:25 PM  | View count: 243
Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá...

Kế hoạch Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:22 PM  | View count: 166
Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H7N9)....

Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2-Tiểu Đề án 3, Chương trình phòng chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:19 PM  | View count: 184
Kế hoạch Triển khai Tiểu Đề án 2....

Kế hoạch tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:56 PM  | View count: 158
Kế hoạch tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy...

Kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Nước Thế giới năm 2017 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:51 PM  | View count: 143
Kế hoạch triển khai Ngày Nước Thế giới...