thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2-Tiểu Đề án 3, Chương trình phòng chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:19 PM  | View count: 187
Kế hoạch Triển khai Tiểu Đề án 2....

Kế hoạch tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:56 PM  | View count: 158
Kế hoạch tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy...

Kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Nước Thế giới năm 2017 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:51 PM  | View count: 144
Kế hoạch triển khai Ngày Nước Thế giới...

Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, đăng ký PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội năm 2017

Ngày đăng 08/03/2017 | 09:13 AM  | View count: 252
Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ....

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:09 PM  | View count: 196
Kế hoạch phòng chống mại dâm...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra về thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:05 PM  | View count: 147
Kế hoạch tổ chức kiểm tra và thực hiện pháp luật...

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:01 PM  | View count: 175
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới ...

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 11:19 AM  | View count: 174
Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin...