thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:29 AM  | View count: 96
Kế hoạch phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Kế hoạch công tác giáo dục Quốc phòng, an ninh thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:20 AM  | View count: 156
Kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 09:01 AM  | View count: 205
Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 08:59 AM  | View count: 223
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 03:03 PM  | View count: 101
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:58 PM  | View count: 121
Kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh ...

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:49 PM  | View count: 110
kế hoạch tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh...

Kế hoạch triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:46 PM  | View count: 144
Triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thị xã sau tết Đinh Dậu 2017