thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thi đua khen thưởng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:44 AM  | View count: 179
Kế hoạch thi đua khen thưởng...

Kế hoạch công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:29 AM  | View count: 185
Kế hoạch phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Kế hoạch công tác giáo dục Quốc phòng, an ninh thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:20 AM  | View count: 241
Kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 09:01 AM  | View count: 276
Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 08:59 AM  | View count: 306
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 03:03 PM  | View count: 191
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:58 PM  | View count: 210
Kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017