thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:09 PM  | View count: 206
Kế hoạch phòng chống mại dâm...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra về thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:05 PM  | View count: 159
Kế hoạch tổ chức kiểm tra và thực hiện pháp luật...

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 04:01 PM  | View count: 188
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới ...

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 11:19 AM  | View count: 184
Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin...

Kế hoạch quản lý Quảng cáo, giao vặt tin nhắn rác trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 11:06 AM  | View count: 180
Kế hoạch quản lý hoạt động quảng cáo ....

Kế hoạch ứng phó với virut cúm gia cầm A/H7N9 và cả chủng virut cúm gia cầm có khả năng lây sang người

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:55 AM  | View count: 167
Kế hoạch ứng phó với virut...

Kế hoạch Thi đua khen thưởng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:44 AM  | View count: 192
Kế hoạch thi đua khen thưởng...