thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:25 PM  | View count: 545
Kế hoạch đảm bảo công tác y tế

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:23 PM  | View count: 30
Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩn phục vụ tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017

Kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/doioxxin giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:12 PM  | View count: 21
Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học

Kế hoạch công tác kết hợp quân dân y năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:10 PM  | View count: 969
Kế hoạch công tác quân dân y

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 01:59 PM  | View count: 40
Kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội

Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 15/12/2016 | 01:36 PM  | View count: 131
Tiếp tục tăng cường trong quản lý Nhà nước

Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính thị xã Sơn Tây năm 2016 - 2020

Ngày đăng 15/12/2016 | 01:34 PM  | View count: 178
Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Dương và bà Nguyễn Thị Quý tại tổ dân phố 2 Trung Sơn Trầm

Ngày đăng 10/12/2016 | 09:50 AM  | View count: 217
về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Dương