thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh ...

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:49 PM  | View count: 222
kế hoạch tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh...

Kế hoạch triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:46 PM  | View count: 253
Triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thị xã sau tết Đinh Dậu 2017

Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:44 PM  | View count: 217
Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch triển khai quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao Sơn Tây

Ngày đăng 06/02/2017 | 10:45 AM  | View count: 230
Kế hoạch triển khai quyết định thành lập Trung tâm...

Công tác An toàn thực phẩm thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 06/02/2017 | 10:44 AM  | View count: 222
An toàn thực phẩm năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:02 PM  | View count: 228
Kế hoạch triển khai công tác dân số ...

Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:00 PM  | View count: 190
Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính

Kế hoạch phòng chống bệnh dịch năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 04:54 PM  | View count: 189
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh

Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 04:45 PM  | View count: 423
Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn thị xã Sơn Tây