thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/doioxxin giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:12 PM  | View count: 139
Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học

Kế hoạch công tác kết hợp quân dân y năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:10 PM  | View count: 1393
Kế hoạch công tác quân dân y

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 01:59 PM  | View count: 158
Kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội

Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 15/12/2016 | 01:36 PM  | View count: 262
Tiếp tục tăng cường trong quản lý Nhà nước

Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính thị xã Sơn Tây năm 2016 - 2020

Ngày đăng 15/12/2016 | 01:34 PM  | View count: 310
Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Dương và bà Nguyễn Thị Quý tại tổ dân phố 2 Trung Sơn Trầm

Ngày đăng 10/12/2016 | 09:50 AM  | View count: 351
về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Dương

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Ngày đăng 28/11/2016 | 02:22 PM  | View count: 235
Hướng dẫn kê khai tài sản

Kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ phát triển trồng gấc năm 2016

Ngày đăng 15/11/2016 | 02:28 PM  | View count: 352
Phát triển trồng gấc năm 2016

Kế hoạch triển khai chương trinh hỗ trợ phát triển trồng nấm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 15/11/2016 | 02:20 PM  | View count: 189
Phát triển trồng nấm năm 2016