thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thu thuế lệ phí môn bài và thuế Quý I năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:30 PM  | View count: 1435
Kế hoạch Thu thế lệ phí môn bài và thuế Quý I năm 2017

Kế hoạch Đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:25 PM  | View count: 863
Kế hoạch đảm bảo công tác y tế

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:23 PM  | View count: 181
Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩn phục vụ tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017

Kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/doioxxin giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:12 PM  | View count: 150
Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học

Kế hoạch công tác kết hợp quân dân y năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 02:10 PM  | View count: 1462
Kế hoạch công tác quân dân y

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 05/01/2017 | 01:59 PM  | View count: 173
Kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội

Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 15/12/2016 | 01:36 PM  | View count: 275
Tiếp tục tăng cường trong quản lý Nhà nước

Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính thị xã Sơn Tây năm 2016 - 2020

Ngày đăng 15/12/2016 | 01:34 PM  | View count: 323
Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính