thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tăng cường xã hội hóa gây quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm năm 2016 thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 18/10/2016 | 09:07 AM  | View count: 109
Triển khai hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường xã hội hóa

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án nhánh rẽ vào trạm 220KV Sơn Tây, thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 18/10/2016 | 08:59 AM  | View count: 144
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

Kế hoạch tổ chức hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 12/10/2016 | 08:48 AM  | View count: 107
Tổ chức thực hiện chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch kiểm tra giám sát các cơ sở y tế thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và siêu âm sản khoa tại thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 12/10/2016 | 08:45 AM  | View count: 135
Kiểm tra giám sát các cơ sở y tế thực hiện kế hoạch hóa gia đình và siêu âm sản khoa tại thị xã Sơn Tây năm 2016

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước của thị xã Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 12/10/2016 | 08:38 AM  | View count: 121
Cải cách hành chính Nhà nước thị xã Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 10/10/2016 | 11:01 AM  | View count: 114
Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thị xã

Kế hoạch triển khai chiến dịch làm thủy lợi mùa khô năm 2016

Ngày đăng 04/10/2016 | 02:23 PM  | View count: 186
Triển khai chiến dịch làm thủy lợi mùa khô năm 2016

Kế hoạch giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 9 tháng đầu năm

Ngày đăng 27/09/2016 | 02:07 PM  | View count: 166
Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn

Kế hoạch hoạt động của Ban công tác người cao tuổi thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 02:05 PM  | View count: 150
Hoạt động của Ban công tác người cao tuổi thị xã Sơn Tây cuối năm 2016

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 02:03 PM  | View count: 117
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016