thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Dương và bà Nguyễn Thị Quý tại tổ dân phố 2 Trung Sơn Trầm

Ngày đăng 10/12/2016 | 09:50 AM  | View count: 360
về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Dương

Hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Ngày đăng 28/11/2016 | 02:22 PM  | View count: 245
Hướng dẫn kê khai tài sản

Kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ phát triển trồng gấc năm 2016

Ngày đăng 15/11/2016 | 02:28 PM  | View count: 365
Phát triển trồng gấc năm 2016

Kế hoạch triển khai chương trinh hỗ trợ phát triển trồng nấm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 15/11/2016 | 02:20 PM  | View count: 200
Phát triển trồng nấm năm 2016

Kế hoạch hành động triểu khai Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2016 - 2020

Ngày đăng 15/11/2016 | 02:15 PM  | View count: 178
Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Lao động hợp đồng

Ngày đăng 14/11/2016 | 02:21 PM  | View count: 262
Xem chi tiết

Kế hoạch phát triển thươg mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 04/11/2016 | 02:19 PM  | View count: 208
Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội rên địa bàn thị xã Trong thời gian tổ chức hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác hợp tác kinh tế Ayeyawady - chao phraya- Mê công ( ACMECS) lần thứ 7

Ngày đăng 26/10/2016 | 03:54 PM  | View count: 191
Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội rên địa bàn thị xã Trong thời gian tổ chức hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác hợp tác kinh tế Ayeyawady - chao phraya- Mê công ( ACMECS) lần thứ 7,...

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Ngày đăng 26/10/2016 | 03:51 PM  | View count: 216
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017