thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX

Ngày đăng 03/01/2019 | 02:27 PM  | View count: 6087
Sáng ngày 3/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 15 thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Kết quả thực hiện công tác tuần 45 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 46 năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:34 AM  | View count: 5439
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 43 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 44 năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:31 AM  | View count: 5903
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 39 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 40 năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:29 AM  | View count: 5097
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 38 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 39 năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:28 AM  | View count: 4920
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 36 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 37 năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:26 AM  | View count: 2058
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 35 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 36 năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:24 AM  | View count: 1155
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 34 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 35 năm 2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 10:47 AM  | View count: 383
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 32 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 33 năm 2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 10:45 AM  | View count: 374
Xem chi tiết

Kết quả thực hiện công tác tuần 31 nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm tuần 32 năm 2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 10:43 AM  | View count: 489
Xem chi tiết