thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển thươg mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 04/11/2016 | 02:19 PM  | View count: 230
Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội rên địa bàn thị xã Trong thời gian tổ chức hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác hợp tác kinh tế Ayeyawady - chao phraya- Mê công ( ACMECS) lần thứ 7

Ngày đăng 26/10/2016 | 03:54 PM  | View count: 211
Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội rên địa bàn thị xã Trong thời gian tổ chức hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác hợp tác kinh tế Ayeyawady - chao phraya- Mê công ( ACMECS) lần thứ 7,...

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Ngày đăng 26/10/2016 | 03:51 PM  | View count: 236
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về " Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020 "

Ngày đăng 26/10/2016 | 03:47 PM  | View count: 375
Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về " Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020 " gắn...

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Năm học 2016

Ngày đăng 26/10/2016 | 03:45 PM  | View count: 195
Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Năm học 2016

Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

Ngày đăng 26/10/2016 | 03:43 PM  | View count: 241
Thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

Kế hoạch kiểm tra công tác thị đua, khen thưởng năm 2016

Ngày đăng 18/10/2016 | 09:14 AM  | View count: 227
Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Kế hoạch triển khai hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tăng cường xã hội hóa gây quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm năm 2016 thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 18/10/2016 | 09:07 AM  | View count: 186
Triển khai hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường xã hội hóa

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án nhánh rẽ vào trạm 220KV Sơn Tây, thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 18/10/2016 | 08:59 AM  | View count: 286
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

Kế hoạch tổ chức hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 12/10/2016 | 08:48 AM  | View count: 186
Tổ chức thực hiện chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây