thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 15/09/2016 | 02:39 PM  | View count: 119
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/09/2016 | 02:15 PM  | View count: 113
Thực hiện Chỉ thị 16/CT- UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo

Kế hoạch tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với ngời điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 08/09/2016 | 02:07 PM  | View count: 255
Tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với ngời điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 08/09/2016 | 02:00 PM  | View count: 96
Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Kế hoạch tổ chức Đêm hội Trăng rằm " Vầng trăn yêu thương" năm 2016

Ngày đăng 01/09/2016 | 03:43 PM  | View count: 148
Tổ chức Đêm hội trăng rằm

Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016

Ngày đăng 01/09/2016 | 03:27 PM  | View count: 110
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016