thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trao "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 24/09/2016 | 09:00 AM  | View count: 2521
Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra các điểm truy cập dịch vụ Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 24/09/2016 | 08:53 AM  | View count: 1022
Kế hoạch kiểm tra các điểm truy cập dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

Kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 15/09/2016 | 02:39 PM  | View count: 233
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/09/2016 | 02:15 PM  | View count: 235
Thực hiện Chỉ thị 16/CT- UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo

Kế hoạch tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với ngời điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 08/09/2016 | 02:07 PM  | View count: 381
Tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với ngời điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 08/09/2016 | 02:00 PM  | View count: 202
Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Kế hoạch tổ chức Đêm hội Trăng rằm " Vầng trăn yêu thương" năm 2016

Ngày đăng 01/09/2016 | 03:43 PM  | View count: 269
Tổ chức Đêm hội trăng rằm