thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 15/09/2016 | 02:39 PM  | View count: 201
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/09/2016 | 02:15 PM  | View count: 201
Thực hiện Chỉ thị 16/CT- UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo

Kế hoạch tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với ngời điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 08/09/2016 | 02:07 PM  | View count: 353
Tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với ngời điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 08/09/2016 | 02:00 PM  | View count: 172
Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Kế hoạch tổ chức Đêm hội Trăng rằm " Vầng trăn yêu thương" năm 2016

Ngày đăng 01/09/2016 | 03:43 PM  | View count: 241
Tổ chức Đêm hội trăng rằm

Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016

Ngày đăng 01/09/2016 | 03:27 PM  | View count: 211
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "người tốt, việc tốt "năm 2017

Ngày đăng 23/08/2016 | 09:59 AM  | View count: 576
phát động phong trao thi đua "người tốt, việc tốt" năm 2016