thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/07/2016 | 11:00 AM  | View count: 170
Thực hiện Quyết định số 1824/QĐ - UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn...

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai thực hiện xã hội hóa để tạo nguồn vốn thực hiện dự án Trồng cây xanh và dự án nội thất Khu di tích Văn Miếu xã Đường Lâm thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 23/03/2016 | 02:35 AM  | View count: 261
Thông báo Kết luận cuộc họp triển trai thực hiện xã hội hóa để tạo nguồn vốn thực hiện dự án trồng cây xanh và dự án nội thất Khu di tích Văn Miếu xã Đường Lâm

Thông báo về việc hủy ngăn chặn phôi GCS QSD đất đã xác định tình trạng

Ngày đăng 23/03/2016 | 02:20 AM  | View count: 200
Thông báo về việc hủy ngăn chặn phôi GCS QSD