thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2016

Ngày đăng 04/08/2016 | 05:11 PM  | View count: 202
Tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2016

Kế hoạch công tác Biển Đông - Hải đảo thị xã Sơn Tây năm 2016 -2017

Ngày đăng 04/08/2016 | 05:06 PM  | View count: 691
Công tác Biển Đông - Hải đảo thị xã Sơn Tây năm 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây (03/8/1954-03/8/2016); 86 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2016) và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ thị xã Sơn Tây giai đoạn 1930-2015

Ngày đăng 29/07/2016 | 08:24 AM  | View count: 201
Tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Sơn Tây và 86 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vể "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2016"

Ngày đăng 28/07/2016 | 09:51 AM  | View count: 183
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2016"

Kế hoạch rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 27/07/2016 | 03:01 PM  | View count: 169
Kế hoạch rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã năm 2016

Kế hoạch kiểm tra sản xuất RAT và ký cam kết sản xuất RAT trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/07/2016 | 11:12 AM  | View count: 186
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/07/2016 | 11:00 AM  | View count: 217
Thực hiện Quyết định số 1824/QĐ - UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn...