thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vể "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2016"

Ngày đăng 28/07/2016 | 09:51 AM  | View count: 193
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2016"

Kế hoạch rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 27/07/2016 | 03:01 PM  | View count: 177
Kế hoạch rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã năm 2016

Kế hoạch kiểm tra sản xuất RAT và ký cam kết sản xuất RAT trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/07/2016 | 11:12 AM  | View count: 191
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/07/2016 | 11:00 AM  | View count: 226
Thực hiện Quyết định số 1824/QĐ - UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn...

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai thực hiện xã hội hóa để tạo nguồn vốn thực hiện dự án Trồng cây xanh và dự án nội thất Khu di tích Văn Miếu xã Đường Lâm thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 23/03/2016 | 02:35 AM  | View count: 305
Thông báo Kết luận cuộc họp triển trai thực hiện xã hội hóa để tạo nguồn vốn thực hiện dự án trồng cây xanh và dự án nội thất Khu di tích Văn Miếu xã Đường Lâm

Thông báo về việc hủy ngăn chặn phôi GCS QSD đất đã xác định tình trạng

Ngày đăng 23/03/2016 | 02:20 AM  | View count: 242
Thông báo về việc hủy ngăn chặn phôi GCS QSD