thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo quản lý trường học giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 17/07/2017 | 05:18 PM  | View count: 4005
Kế hoạch luân chuyển cán bộ...

Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh khi tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:10 AM  | View count: 427
Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh...

Kế hoạch Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:03 AM  | View count: 334
Kế hoạch Hành động sản xuất...

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án dân sự

Ngày đăng 05/07/2017 | 04:15 PM  | View count: 472
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017...

Kể hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 05/07/2017 | 04:01 PM  | View count: 174
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4...

Kế hoạch Tổ chức Đội tham gia hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên, báo cáo viên về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 2017

Ngày đăng 05/07/2017 | 03:54 PM  | View count: 515
Kế hoạch tổ chức đội tham gia hội thi tuyên truyền viên...

Kế hoạch Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2025

Ngày đăng 28/06/2017 | 10:08 AM  | View count: 224
Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên...