thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch cải thiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thị xã Sơn Tây năm 2018

Ngày đăng 10/05/2018 | 10:08 AM  | View count: 1009
Kế hoạch cải thiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ...

Kế hoạch triển Khai tổ chức " Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc"

Ngày đăng 09/11/2017 | 02:47 PM  | View count: 641
Xem chi tiết

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày đăng 17/07/2017 | 05:24 PM  | View count: 1881
Kế hoạch Tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ...

Kế hoạch Luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo quản lý trường học giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 17/07/2017 | 05:18 PM  | View count: 4648
Kế hoạch luân chuyển cán bộ...

Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh khi tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:10 AM  | View count: 491
Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh...

Kế hoạch Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:03 AM  | View count: 390
Kế hoạch Hành động sản xuất...

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án dân sự

Ngày đăng 05/07/2017 | 04:15 PM  | View count: 540
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017...