thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:03 AM  | View count: 375
Kế hoạch Hành động sản xuất...

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án dân sự

Ngày đăng 05/07/2017 | 04:15 PM  | View count: 525
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017...

Kể hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 05/07/2017 | 04:01 PM  | View count: 212
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4...

Kế hoạch Tổ chức Đội tham gia hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên, báo cáo viên về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 2017

Ngày đăng 05/07/2017 | 03:54 PM  | View count: 562
Kế hoạch tổ chức đội tham gia hội thi tuyên truyền viên...

Kế hoạch Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2025

Ngày đăng 28/06/2017 | 10:08 AM  | View count: 262
Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên...

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt, xuất huyết trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/06/2017 | 10:04 AM  | View count: 243
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết...