thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kể hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 05/07/2017 | 04:01 PM  | View count: 216
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4...

Kế hoạch Tổ chức Đội tham gia hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên, báo cáo viên về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 2017

Ngày đăng 05/07/2017 | 03:54 PM  | View count: 571
Kế hoạch tổ chức đội tham gia hội thi tuyên truyền viên...

Kế hoạch Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2025

Ngày đăng 28/06/2017 | 10:08 AM  | View count: 269
Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ trên...

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt, xuất huyết trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/06/2017 | 10:04 AM  | View count: 250
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết...

Kế hoạch tiến hành kiểm tra tuyển sinh đầu cấp một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/06/2017 | 10:58 AM  | View count: 241
Kế hoạch tiến hành kiểm tra tuyển sinh đầu cấp một số trường...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sau thanh tra chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Trung Sơn Trầm

Ngày đăng 21/06/2017 | 10:53 AM  | View count: 196
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sau thanh tra...