thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Ban giao công trình thủy lợi theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2017 | 05:17 PM  | View count: 240
Kế hoạch Ban giao công trình thủy lợi theo Quyết định số ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 25/05/2017 | 02:28 PM  | View count: 89
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường...

Kế hoạch triển khai đợt phun thuốc diệt ruồi, muỗi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Ngày đăng 25/05/2017 | 02:24 PM  | View count: 1389
Kế hoạch triển khai phun thuốc...

Kế hoạch tổ chức chỉ đạo xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, lớp 1, lớp 6, lớp 10 thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 03:03 PM  | View count: 95
Kế hoạch chỉ đạo xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học, xét tốt nghiệp THCS...

Kế hoạch tăng cường thu nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:56 PM  | View count: 93
Kế hoạch Tăng cường thu nợ Bảo hiểm xã hội...

Kế hoạch phục vụ đăng cai hội thi thể thao dân tộc thiểu số các xã dân tộc miền núi các trường dân tộc nội trú thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:42 PM  | View count: 83
Kế hoạch phục vụ đăng cai hội thi thể thao dân tộc thiểu số...

Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:36 PM  | View count: 93
Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực...