thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tiến hành kiểm tra tuyển sinh đầu cấp một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/06/2017 | 10:58 AM  | View count: 269
Kế hoạch tiến hành kiểm tra tuyển sinh đầu cấp một số trường...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sau thanh tra chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Trung Sơn Trầm

Ngày đăng 21/06/2017 | 10:53 AM  | View count: 247
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sau thanh tra...

Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7" năm 2017

Ngày đăng 17/06/2017 | 10:09 AM  | View count: 203
Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ...

Kế hoạch Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2022

Ngày đăng 17/06/2017 | 10:06 AM  | View count: 325
Kế hoạch tổ chức Đại hội ...

Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười", "Shisha", "cỏ mỹ", "tem giấy"

Ngày đăng 12/06/2017 | 05:04 PM  | View count: 265
Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan....

Kế hoạch Rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 12/06/2017 | 04:54 PM  | View count: 242
Kế hoạch Rà soát người cao tuổi...

Kế hoạch Phát triển du lịch thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 12/06/2017 | 04:13 PM  | View count: 574
Kế hoạch phát triển du lịch thị xã Sơn Tây ...

Kế hoạch tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017 định hướng đến năm 2020

Ngày đăng 09/06/2017 | 03:23 PM  | View count: 233
Kế hoạch tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp...