thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 09/06/2017 | 03:17 PM  | View count: 183
Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Kế hoạch kiểm tra hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:43 PM  | View count: 1291
Kế hoạch kiểm tra hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:08 PM  | View count: 203
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP

Kế hoạch đảm bảo y tế cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:01 PM  | View count: 174
Kế hoạch đảm bảo y tế cho kỳ thi vào lớp 10...

Kế hoạch Thu thập, lưu trưc, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 05/06/2017 | 03:06 PM  | View count: 171
Kế hoạch Thu thập, lưu trữ thông tin