thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:30 PM  | View count: 85
Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vi trẻ em năm 2017

Kế hoạch Triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 17/05/2017 | 10:43 AM  | View count: 76
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy"...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày đăng 09/05/2017 | 09:00 AM  | View count: 120
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ...

Kế hoạch tổ chức triển khai tổ chức cuộc thi " tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 09/05/2017 | 08:58 AM  | View count: 102
Kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi...

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:35 PM  | View count: 445
Kế hoạch tổ chức Diễn đàn ...

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Hội chợ, triển lãm thương mại Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:27 PM  | View count: 874
Kế hoạch tổ chức Chương trình Hội chợ...

Kế hoạch tổ chức hội thi "Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện" thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:19 PM  | View count: 96
Kế hoạch tổ chức hội thi "tổ trưởng tổ dna phố thân thiện"...

Kế hoạch tổ chức các chương trình " Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu" thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:15 PM  | View count: 110
Kế hoạch Tổ chức chương trình "giao lưu các Làng văn hóa"...