thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức chỉ đạo xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, lớp 1, lớp 6, lớp 10 thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 03:03 PM  | View count: 114
Kế hoạch chỉ đạo xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học, xét tốt nghiệp THCS...

Kế hoạch tăng cường thu nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:56 PM  | View count: 120
Kế hoạch Tăng cường thu nợ Bảo hiểm xã hội...

Kế hoạch phục vụ đăng cai hội thi thể thao dân tộc thiểu số các xã dân tộc miền núi các trường dân tộc nội trú thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:42 PM  | View count: 107
Kế hoạch phục vụ đăng cai hội thi thể thao dân tộc thiểu số...

Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:36 PM  | View count: 121
Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực...

Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:30 PM  | View count: 109
Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vi trẻ em năm 2017

Kế hoạch Triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 17/05/2017 | 10:43 AM  | View count: 100
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy"...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày đăng 09/05/2017 | 09:00 AM  | View count: 146
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ...

Kế hoạch tổ chức triển khai tổ chức cuộc thi " tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 09/05/2017 | 08:58 AM  | View count: 124
Kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi...

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:35 PM  | View count: 530
Kế hoạch tổ chức Diễn đàn ...