thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Hội chợ, triển lãm thương mại Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:27 PM  | View count: 958
Kế hoạch tổ chức Chương trình Hội chợ...

Kế hoạch tổ chức hội thi "Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện" thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:19 PM  | View count: 119
Kế hoạch tổ chức hội thi "tổ trưởng tổ dna phố thân thiện"...

Kế hoạch tổ chức các chương trình " Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu" thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:15 PM  | View count: 141
Kế hoạch Tổ chức chương trình "giao lưu các Làng văn hóa"...

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:08 PM  | View count: 978
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích...

Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày đăng 19/04/2017 | 04:53 PM  | View count: 142
Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 04:45 PM  | View count: 667
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 04:41 PM  | View count: 127
Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng...