thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phục vụ đăng cai hội thi thể thao dân tộc thiểu số các xã dân tộc miền núi các trường dân tộc nội trú thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:42 PM  | View count: 143
Kế hoạch phục vụ đăng cai hội thi thể thao dân tộc thiểu số...

Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:36 PM  | View count: 161
Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực...

Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 02:30 PM  | View count: 154
Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vi trẻ em năm 2017

Kế hoạch Triển khai tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 17/05/2017 | 10:43 AM  | View count: 141
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy"...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày đăng 09/05/2017 | 09:00 AM  | View count: 185
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ...

Kế hoạch tổ chức triển khai tổ chức cuộc thi " tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" do UBND thành phố Hà Nội phát động

Ngày đăng 09/05/2017 | 08:58 AM  | View count: 173
Kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi...

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:35 PM  | View count: 670
Kế hoạch tổ chức Diễn đàn ...

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Hội chợ, triển lãm thương mại Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:27 PM  | View count: 1141
Kế hoạch tổ chức Chương trình Hội chợ...