thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 04:08 PM  | View count: 887
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích...

Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày đăng 19/04/2017 | 04:53 PM  | View count: 111
Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 04:45 PM  | View count: 610
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 04:41 PM  | View count: 101
Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng...

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động" vì an toàn thực phẩm năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 10:35 AM  | View count: 97
Kế hoạch "tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2017

Kế hoạch diệt ruồi, muỗi và vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực xử lý chất thải Xuân Sơn năm 2017

Ngày đăng 12/04/2017 | 04:16 PM  | View count: 146
Kế hoạch diệt ruồi, muỗi và vệ sinh tiêu độc khử trùng...

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, bán lẻ rượu trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 12/04/2017 | 04:13 PM  | View count: 679
Kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán lẻ rượu...

Kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội về một số nội dung phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 12/04/2017 | 03:56 PM  | View count: 101
Kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội...