thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chiến lược, định hướng quy hoạch kế hoạch phát triển

Sơn Tây thông qua quy hoạch phân khu 4 phường nội thị
Ngày đăng 10/08/2017 | 10:38  | View count: 1226

Sáng ngày 10/8, UBND thị xã phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị thông qua quy hoạch phân khu đô thị các phường: Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Quyền và Sơn Lộc tỷ lệ 1/2000. Các đồng chí: Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư TT Thị ủy; Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Quy hoạch phân khu 4 phường nội thị nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Sơn Tây

Quy hoạch phân khu đô thị các phường nội thị được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt. Theo đó quy hoạch phường Quang Trung có quy mô diện tích 71ha; phường Ngô Quyền 36ha; phường Lê Lợi 85,4ha và phường Sơn Lộc là 105ha. Quy mô dân số trung bình từ 5000 - 8000 người/phường. Quy hoạch phân khu đô thị 4 phường nhằm khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, dân cư, xã hội, các công trình hạ tầng cơ sở, kiến trúc cảnh quan từ đó đề xuất giải pháp quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng cơ sở đô thị các phường phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô và thị xã. Quy hoạch cải tạo và nâng cấp các khu vực theo nguyên tắc kế thừa, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử; phát huy các yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển của khu vực, hình thành các khu nhà ở và bổ sung các công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật, dịch vụ du lịch góp phần ổn định nâng cao cuộc sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề: điều chỉnh diện tích quy hoạch, địa giới hành chính, quy mô dân số, các dự án về giáo dục đào tạo, văn hóa, giao thông, sử dụng đất, nhà ở… Các ý kiến kiến nghị được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp thu để chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 

 

                            Phan Thanh