thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chiến lược, định hướng quy hoạch kế hoạch phát triển

Hội nghị triển khai Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/04/2016 | 14:50  | View count: 516

Chiều ngày 15/4, UBND thị xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện từ năm 2015 - 2018 gồm 27 quận, huyện, thị xã. Các hạng mục công việc thực hiện trong Dự án không được trùng lắp với các dự án, nhiệm vụ về công tác đo vẽ bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính đã và đang triển khai trên địa bàn. Dự án tận dụng các sản phẩm, thông tin địa chính đã có và đang sử dụng để tránh chồng chéo, lãng phí.

Khối lượng cần thực hiện của dự án: 518 xã phường/27 quận, huyện, thị xã (đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6132/QĐ-UBND ngày 12/11/2015), với các nội dung: Đo đạc mới; chỉnh lý; cấp mới, cấp đổi GCN quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu.  

Hội nghị đã thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 20 "Đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ, số hóa chuyển hệ bản đồ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV trắc địa bản đồ, giá trị thực hiện 45 tỷ 822 triệu đồng, nguồn vốn từ ngân sách Thành phố, thời gian thực hiện 30 tháng.

Dự án nhằm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất toàn Thành phố theo quy định; hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai./.

 

 

                                                                    NGUYỄN TRANG - KIỀU HƯƠNG (ĐTT SƠN TÂY)