thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội
Ngày đăng 17/05/2018 | 09:00  | View count: 148

Sáng ngày 17/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, BTV Thị ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội năm 2018 cho trên 100 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã và các xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe truyền đạt 3 nội dung chính: việc triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử gồm Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; một số vấn đề về công tác tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay; định hướng một số nội dung tuyên truyền công tác tuyên giáo, dư luận xã hội trong thời gian tới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ thị xã tới cơ sở, từ đó tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

 

                      Phan Thanh