thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú
Ngày đăng 13/06/2018 | 10:19  | View count: 206

Sáng 13/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 96 quần chúng ưu tú thuộc 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình

Trong thời gian từ ngày 6/6 - 13/6, các học viên đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thông qua 5 bài và 2 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, các học viên đã nắm vững về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức lối sống, chủ nghĩa yêu nước cho đảng viên… Qua đó giúp mỗi học viên nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng, trong đó có 33 học viên đạt loại giỏi (chiếm 34,4%). Nhân dịp này, 10 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã khen thưởng./. 

Kiều Hương