thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 15/06/2018 | 07:58  | View count: 211

Chiều ngày 14/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến phản biện

Theo dự thảo nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, thị xã tập trung đẩy mạnh công tác khuyến công, phát triển kinh tế làng nghề, các loại hình dịch vụ; thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản được ghi vốn kế hoạch năm 2018; tăng cường quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất, bổ sung, làm rõ nhiều nội dung như thể thức, quy trình, thủ tục, bố cục, nội dung các điều, từng nhóm giải pháp cụ thể về kinh tế đô thị và quản lý đất đai, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, thi hành án dân sự; tồn tại, hạn chế, biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã sẽ tổng hợp nội dung góp ý kiến phản biện của các đại biểu làm cơ sở hoàn thiện nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện./.

HOÀNG PHƯƠNG