thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Trên 230 học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên quý III
Ngày đăng 31/08/2018 | 08:48  | View count: 176

Sáng ngày 31/8, BTV Thị ủy Sơn Tây tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên quý III/2018 cho trên 230 đồng chí là bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, cán bộ ban tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên xã, phường.

Các đại biểu tiếp thu nội dung tập huấn

Với mục đích tiếp tục trang bị, bổ sung hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ, cán bộ ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tuyên truyền trong tình hình mới. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng Phòng Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin và luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; phương pháp xử lý điểm nóng.

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên cập nhật thêm thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác tuyên giáo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy đảng trong thực hiện công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

PHẠM HẢO