thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

50 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng
Ngày đăng 06/09/2018 | 08:57  | View count: 165

Sáng ngày 6/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã phối hợp với các Ban đảng Thị ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 50 quần chúng ưu tú thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng 

Đây là lớp bồi dưỡng kết nạp đảng thứ ba của thị xã tổ chức trong năm 2018. Trong thời gian từ ngày 6/9 - 13/9, học viên tham gia lớp bồi dưỡng được học tập, nghiên cứu các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên; giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị để mỗi quần chúng ưu tú tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng./.

HOÀNG PHƯƠNG