thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo hội nông dân
Ngày đăng 18/09/2018 | 09:44  | View count: 232

Sáng ngày 18/9, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo hội nông dân thị xã, xã, phường nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các năm tiếp theo. Các đồng chí: Lê Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong 2 ngày 18 - 19/9, các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng được nghe giảng viên cao cấp Nguyễn Hoàng Mạnh - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt 4 chuyên đề: Vị trí, vai trò, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nội dung xây dựng tổ chức cơ sở hội nông dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách cán bộ hội nông dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; một số kỹ năng cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo hội nông dân ở cơ sở như kỹ năng diễn thuyết trước công chúng, nguyên tắc cần đảm bảo và biện pháp ổn định tâm lý khi diễn thuyết trước công chúng.

Qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nông dân các cấp có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng được nhu cầu của thời kỳ đổi mới./.

HOÀNG PHƯƠNG