thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thị xã kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Ban Quản lý chợ Nghệ
Ngày đăng 10/10/2018 | 11:06  | View count: 292

Sáng ngày 10/10, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã do đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ từ năm 2017 đến nay tại Chi bộ Ban Quản lý chợ Nghệ.

Lãnh đạo Ban Quản lý chợ báo cáo kết quả thực hiện với đoàn kiểm tra

Ban Quản lý chợ Nghệ hiện có 82 cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, được giao quản lý 3 khu vực chợ với hơn 900 hộ kinh doanh. Chi bộ Ban Quản lý chợ có 22 đảng viên được chia thành 3 tổ đảng. Từ năm 2017 đến nay, việc thực hiện QCDC tại Chi bộ Ban quản lý chợ theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII và các văn bản liên quan được cấp ủy, lãnh đạo triển khai có hiệu quả, công khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hiện các nội dung của QCDC đảm bảo dân chủ, khách quan và công tâm; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ cơ quan, các hộ kinh doanh, tạo sự đồng thuận, gắn bó và và lòng tin với lãnh đạo đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, Chi bộ và lãnh đạo Ban Quản lý chợ luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến, phát huy quyền làm chủ và quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, viên chức, người lao động; định kỳ tổ chức đại hội công nhân, viên chức và hội nghị người lao động, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao nhận thức cho công nhân, lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Ban Quản lý chợ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC một cách sâu rộng tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động; rà soát lại các quy chế một cách có hệ thống; quan tâm đến hoạt động của tổ chức công đoàn, cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể khác; tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đợt 2 năm 2018 tại 4 đơn vị gồm Đảng ủy Trường Hữu nghị 80, Chi bộ Trường THPT Xuân Khanh, Chi bộ Ban Quản lý chợ Nghệ và Chi bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị./.

PHẠM HẢO