thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thị ủy sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218
Ngày đăng 01/11/2018 | 10:23  | View count: 102

Sáng ngày 1/11, BTV Thị ủy tổ chức sơ kết 5 năm và trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 217 và số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Các đồng chí: Bùi Tuấn Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thị xã phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ MTTQ thị xã và cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đưa ra nội dung giám sát cụ thể theo từng quý và thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời triển khai đến mặt trận tổ quốc 15/15 xã, phường thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân. Trong 5 năm, UBMTTQ thị xã cùng các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tổ chức thực hiện 48 cuộc giám sát; chủ trì giám sát 42 cuộc về: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đăng ký đất đai, việc đảm bảo VSMT, ATTP... tổ chức 12 hội nghị phản biện xã hội. Bên cạnh đó, BTV Thị ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng, phòng, ban, ngành thị xã, đảng ủy xã, phường tổ chức 15 hội nghị đối thoại theo định kỳ giữa đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp với gần 3.000 đại biểu nhân dân tham dự. Tại các hội nghị đối thoại đã có 450 ý kiến được lãnh đạo thị xã và xã, phường tiếp thu, giải đáp những vấn đề tồn tại, bức xúc trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận; phát huy tốt trách nhiệm các tổ chức thành viên mặt trận tham gia phản biện xã hội; góp ý xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Bích Diệp