thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch thị xã và xã, phường
Ngày đăng 12/11/2018 | 09:40  | View count: 254

Sáng ngày 12/11, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo cho các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo đến từ các tổ chức cơ sở đảng thuộc cán bộ nguồn quy hoạch thị xã và xã, phường. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 12/11 đến 16/11), các đại biểu được học tập 9 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cấp xã, cấp huyện hiện nay; một số vấn đề cơ bản phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và hội nhập quốc tế; một số vấn đề kỹ năng lãnh đạo quản lý và kỹ năng tuyên truyền thuyết phục; kỹ năng xử lý tình huống và điểm nóng chính trị xã hội; công tác cán bộ và chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay; tiềm năng và lợi thế của thị xã trong phát triển kinh tế; mối quan hệ giữa công tác MTTQ và các đoàn thể trong việc xây dựng Đảng, chính quyền; kỹ năng công tác của bí thư cấp ủy cơ sở.

Qua đó trang bị kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, năng lực lãnh đạo, rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của người cán bộ lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo thị xã và cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực uy tín trong tương lai./.

HOÀNG PHƯƠNG