thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch thị xã và xã, phường
Ngày đăng 16/11/2018 | 13:58  | View count: 219

Sáng ngày 16/11, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng

Sau 5 ngày học tập khẩn trương nghiêm túc, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành chương trình đề ra. Các học viên là cán bộ, lãnh đạo đến từ các tổ chức cơ sở đảng thuộc cán bộ nguồn quy hoạch thị xã và xã, phường tiếp thu đầy đủ 9 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cấp xã, cấp huyện hiện nay; một số vấn đề cơ bản phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và hội nhập quốc tế; một số vấn đề kỹ năng lãnh đạo quản lý và kỹ năng tuyên truyền thuyết phục; kỹ năng xử lý tình huống và điểm nóng chính trị xã hội; công tác cán bộ và chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay; tiềm năng và lợi thế của thị xã trong phát triển kinh tế; mối quan hệ giữa công tác MTTQ và các đoàn thể trong việc xây dựng Đảng, chính quyền; kỹ năng công tác của Bí thư cấp ủy cơ sở.

Đại diện lớp học tặng hoa chúc mừng giáo viên và Trung tâm nhân ngày 20/11

Trên cơ sở đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tại đơn vị, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm đương tốt nhiệm vụ người cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín trong tương lai./.

HOÀNG PHƯƠNG