thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX
Ngày đăng 03/12/2018 | 14:07  | View count: 175

Sáng ngày 3/12, BCH Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức hội nghị chuyên đề, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2018, chương trình công tác trọng tâm năm 2019; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng năm 2018, kế hoạch kiểm tra giám sát của Thị ủy năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, BCH Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cùng 15 xã, phường thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Kết quả giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước thực hiện 4.082 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 9% so với  cùng kỳ năm trước; các ngành  dịch vụ ước thực hiện 3.858 tỷ đồng, đạt 101,1% KH năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước thực hiện 1.070 tỷ đồng, đạt 102,4% KH, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 539,179 tỷ đồng; thu ngân sách thị xã và các xã, phường ước thực hiện 1.243,652 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo ATGT được đẩy mạnh. Văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển. An ninh quốc phòng được giữ vững. 

Về công tác chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã triển khai tốt các giải pháp ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng được tăng cường trong đó Ủy ban kiểm tra Thị ủy và cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định như kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác thi hành kỷ luật đảng đảm bảo theo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến tập trung vào các vấn đề: thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đấu giá đất, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính, giáo dục đào tạo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị trong năm 2019, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm; tập trung tháo gỡ khó khăn, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra./.

HOÀNG PHƯƠNG