thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân
Ngày đăng 17/04/2019 | 09:12  | View count: 3635

Những năm qua, quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) thị xã là một trong những nguồn tín dụng quan trọng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập. Nhờ được vay vốn từ quỹ HTND, nhiều gia đình khó khăn, thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế đã xây dựng được các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao.

Giải ngân vốn vay cho hội viên nông dân xã Cổ Đông

Quỹ HTND thị xã được thành lập từ năm 2003, qua 16 năm hoạt động, quỹ liên tục tăng trưởng nguồn vốn ở tất cả các cấp. Hiện nay, nguồn vốn quỹ được sử dụng cho vay với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng với 1.297 hộ hội viên vay. Những năm gần đây, quỹ HTND thị xã đều tăng trưởng từ 5-12%/năm với mức tăng từ 250 - 300 triệu đồng/năm. Đối với nguồn vốn quỹ HTND thị xã, hàng năm ngân sách thị xã trích bổ sung từ 100 - 200 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ HTND do ngân sách thị xã cấp hiện nay lên 1,6 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn quỹ HTND cơ sở, phần lớn nguồn vốn quỹ do cơ sở hội tự vận động, ủng hộ của cán bộ, hội viên trên địa bàn, phần còn lại do các cơ sở hội trích bổ sung từ hoạt động hội và do ngân sách UBND xã, phường trích bổ sung sang. Hiện nay 12/12 cơ sở hội có số dư nguồn quỹ HTND từ 84 triệu đồng trở lên trong đó phường Trung Hưng và xã Cổ Đông là hai đơn vị có vốn quỹ HTND nguồn cơ sở cao nhất thị xã đạt trên 190 triệu đồng/đơn vị.  

Nhằm tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, từ năm 2013 bên cạnh giải ngân cho vay theo hộ, phương thức cho vay vốn quỹ HTND được đổi mới từ cho vay theo hộ chuyển sang cho vay theo dự án gắn với xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Quy mô đầu tư vốn cho một dự án được nâng lên với trung bình trên 300 triệu đồng/1 dự án, mô hình.

Mô hình nuôi đà điểu thương phẩm tại xã Thanh Mỹ

Có thể nói từ nguồn vốn quỹ HTND, nhiều mô hình kinh tế hợp tác và liên kết sản xuất, nâng cao quy mô sản xuất,  phát triển ngành nghề đã được xây dựng thành công. Trong 16 năm hoạt động, quỹ HTND thị xã hỗ trợ triển khai hàng trăm dự án cho hàng nghìn lượt hộ nông dân có ý chí vươn lên làm giàu, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi đảm bảo thu hồi và phát triển tốt nguồn vốn quỹ. Điển hình như các mô hình, dự án chăn nuôi bò sữa sinh sản ở xã Kim Sơn, phường Xuân Khanh có quy mô hàng trăm hộ tham gia, mỗi hộ chăn nuôi từ 2-8 con bò cho thu nhập ổn định từ 70-150 triệu đồng/ năm, hoặc chăn nuôi bò thịt tại xã Sơn Đông với quy mô 10 hộ, mỗi hộ chăn nuôi từ 5-10 con bò thu về lợi nhuận trên 80 triệu đồng/hộ/năm. Bên cạnh các dự án, mô hình phát triển ngành nghề như trồng rau an toàn tại phường Viên Sơn, xã Xuân Sơn, mô hình trồng gấc cao sản tại xã Cổ Đông, mô hình nuôi gà Mía, nuôi lợn sinh học tại xã Đường Lâm, các mô hình kinh doanh dịch vụ ở phường Phú Thịnh, phường Quang Trung. Thông qua hoạt động hỗ trợ của Quỹ HTND thị xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hướng đi mới, đặc sắc điển hình như mô hình chăn nuôi đà điểu tại xã Thanh Mỹ với dự án 11 hộ tham gia, quy mô tổng đàn khoảng 400 con đà điểu thương phẩm, lợi nhuận thu được hàng năm của dự án ước đạt 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi ong mật tại xã Kim Sơn với 30 hộ hội viên tham gia, quy mô 4.000 đàn ong, sản lượng đạt 25.000-30.000 lít, mỗi năm mô hình cho thu nhập khoảng 5-6 tỷ đồng, lợi nhuận trên 100 triệu đồng/hộ/năm. Từ đó tạo tiền đề cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể Mật ong Sơn Tây, hay mô hình tổ hội nghề nghiệp “Sản xuất và kinh doanh bánh tẻ Phú Nhi” với 30 thành viên, đây là mô hình kinh doanh dịch vụ hoạt động tích cực trong công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu Bánh tẻ Phú Nhi - một sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể.

Trong thời gian tới, Hội nông dân thị xã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền của nguồn quỹ này đối với sản xuất của các hộ nông dân. Qua đó có thêm nhiều hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tiếp tục đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

PHÙNG THỊ THANH (HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ)