thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XX
Ngày đăng 24/04/2019 | 11:29  | View count: 5305

Trong 2 ngày 23 và 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; các đồng chí trong BTV Thị ủy - TT HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã, lãnh đạo các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng, Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên; nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị quân đội và 15 xã phường, 188 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo thị xã tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Trong những năm qua, MTTQ từ thị xã tới cơ sở không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt chương trình hành động cũng như cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị thị xã vững mạnh; đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp phối hợp vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hơn 41.000 ngày công; ủng hộ  trên 1,1 tỷ đồng tiền mặt; nhân dân hiến 26.109 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. 120/145 thôn, TDP được công nhận văn hóa; 92,9% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”. Các cuộc vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”,“Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ khuyến học” được duy trì thực hiện tốt. Trong 5 năm, quỹ “Vì Người nghèo” 2 cấp đã vận động được 5,2 tỷ đồng, vận động xã hội hóa được 6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ hộ nghèo xây dựng mới 180 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 73 nhà xuống cấp, hỗ trợ 4.600 học sinh nghèo; hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và các hỗ trợ khác với tổng số tiền 9,8 tỷ đồng... Với những kết quả đó, nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và UBND thị xã.

Ủy ban MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội MTTQ thị xã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Đại hội hiệp thương cử 61 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, 6 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ TP Hà Nội lần thứ XVII, đ/c Hà Việt Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã nhiệm kỳ mới.

Tặng quà chia tay các đồng chí Ủy viên Ủy ban khóa cũ thôi không tham gia khóa mới

Nhân dịp này, Đại hội tặng quà chia tay 17 đồng chí Ủy viên Ủy ban khóa cũ thôi không tham gia khóa mới.

PHẠM HẢO - HOÀNG PHƯƠNG