thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I/2019
Ngày đăng 26/04/2019 | 07:52  | View count: 5481

Chiều ngày 25/4, Thường trực Thị ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng với Bí thư các xã, phường nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo xã Sơn Đông phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong quý I, Thị ủy đã ban hành 219 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã; kiện toàn Ban Chỉ đạo 8 chương trình công tác của Thành ủy gắn với 7 chương trình công tác của Thị ủy; kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của 15 xã, phường; kế hoạch biên soạn, xuất bản ấn phẩm văn hóa tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Sơn Tây (03/8/1954 - 03/8/2019); triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; Nghị quyết của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020”; Tiếp tục học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 96%; tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia học tập đạt 92%. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiến tốt. Công tác dân vận triển khai có hiệu quả, tiếp tục nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong quý I kết nạp 49 đảng viên mới, công nhận 96 hồ sơ chuyển đảng chính thức, xóa tên đảng viên dự bị 3 trường hợp, 3 trường hợp xin ra khỏi đảng; chuyển sinh hoạt đảng cho 139 trường hợp.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Thị ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, trọng tâm là thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy; rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn đạt thấp sau sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội để xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình thực hiện phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã (khóa XX) đề ra trong năm 2019; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Huy Khánh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu Bí thư Đảng ủy các xã, phường thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3 của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng; triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 xong trước ngày 10/5. Các ban Đảng hướng dẫn Đảng ủy xã, phường triển khai thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 15/1/2019 của Thị ủy Sơn Tây về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của BTV Thành ủy Hà Nội” và các chỉ thị, nghị quyết các cấp.

PHẠM HẢO