thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thị ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 13/05/2019 | 08:06  | View count: 2350

Trong 2 ngày 9 và 10/5, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức 2 đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 tại 8 cơ sở Đảng: Đảng ủy khối doanh nghiệp, Công an, chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Bảo hiểm xã hội, Trường THPT Sơn Tây, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Đảng ủy phường Quang Trung và Xuân Khanh.

Lực lượng Công an thị xã báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác được nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 trong 3 năm (2016 - 2019); kiểm tra sổ nghị quyết của chi bộ; bản đăng ký; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị.

Qua kiểm tra, các đảng bộ, chi bộ đều quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ văn bản theo quy định, nội dung báo cáo bám sát đề cương hướng dẫn của Thị ủy; quán triệt, triển khai đầy đủ yêu cầu Chỉ thị số 05, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng năm. Việc thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Thị ủy đạt kết quả cao.

Đoàn kiểm tra tại phường Xuân Khanh

Phát biểu kết luận tại các đơn vị, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05; sáng tạo, nâng cao hơn nữa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi mặt công tác; gắn chặt hơn nữa nội dung tiêu chí đạo đức, đăng ký học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân với đặc điểm riêng của tập thể, với nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân; nâng cao chất lượng hoạt động để xây dựng, phát huy đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh./.

HOÀNG PHƯƠNG - PHẠM HẢO