thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

170 đại biểu được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Ngày đăng 16/05/2019 | 08:50  | View count: 4292

Ngày 16/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho 170 cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã và các xã, phường. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt về đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tuyên truyền của Đảng và định hướng tư tưởng xã hội, đấu tranh với các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch, những nội dung cơ bản về công tác tuyên giáo trong tình hình mới…

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại hội nghị

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhất là trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của thị xã và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay./.

                                                                                      Diệp