thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 11
Ngày đăng 07/11/2019 | 10:27  | View count: 246

Sáng ngày 7/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 11 nhằm thảo luận, bổ sung dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XX, trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XX, trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 dày 45 trang, 3 phụ lục với chủ đề Đại hội: “Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh”. Dự thảo Báo cáo được chia làm 3 phần: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020); mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu và khâu đột phá của thị xã giai đoạn (2020-2025), định hướng đến năm 2030; tổ chức thực hiện. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung (dự thảo lần 1) của báo cáo chính trị, thống nhất về chủ đề đại hội, bài học kinh nghiệm; đồng thời chia tổ thảo luận, đóng góp 40 ý kiến trên tất cả các lĩnh vực như: số lượng trang hơi dài, câu từ chưa rõ ràng; một số số liệu bị trùng lặp, không thống nhất giữa các mục; xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới nhiều so với nguồn quần chúng thực tế tại các xã, phường; giải pháp thực hiện khâu đột phá còn mờ nhạt…

Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Tiểu ban văn kiện, Tổ giúp việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, chọn lọc ý kiến đóng góp của đại biểu và nội dung kết luận hội nghị để bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo chính trị; tổ chức lấy ý kiến đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch của Tiểu ban văn kiện đại hội, báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tại kỳ họp chuyên đề tháng 12/2019./.

 

PHẠM HẢO