thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Ngày đăng 03/01/2020 | 10:21  | View count: 411

Sáng ngày 3/1, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và kết quả hoạt động năm 2019 của các ban xây dựng Đảng Thị ủy. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Toàn - Phó Ban Thường trực Ban nội chính Thành ủy; Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy; Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã.

Đ/c Bí thư Thị ủy trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy"

Năm 2019, kinh tế thị xã tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện. Thị ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội và các đề án. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, hoạt động của các ngành tuyên giáo, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, dân vận, văn phòng cấp ủy đạt kết quả tốt, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của đảng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt đã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của đảng, những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, chương trình công tác năm 2019 và những nhiệm vụ đột xuất phát sinh khác. Tiếp tục kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên; đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ sở; giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên -  Bí thư Thị ủy đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ thị xã năm 2019 cũng như nêu lên một số tồn tại, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng cần rà soát, khắc phục kịp thời. Năm 2020, tập trung chỉ đạo, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình của Trung ương, Thành ủy ngày càng chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, xã hội trên địa bàn thị xã.

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã trao thưởng cho các cá nhân

Nhân dịp này, trên 100 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực: Công tác tổ chức xây dựng đảng; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát của đảng và công tác văn phòng cấp ủy; việc thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Thị ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Chỉ thị số 11 được khen thưởng.

BÍCH DIỆP - HOÀNG PHƯƠNG