thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nông dân thị xã tổng kết công tác năm 2019
Ngày đăng 08/01/2020 | 10:38  | View count: 588

Sáng ngày 8/1, Hội nông dân thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Lê Ngọc Thắng – Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Mô hình nuôi ong tại Kim Sơn cho hiệu quả kinh tế cao

Trong năm 2019, Hội nông dân thị xã kết nạp 428 hội viên mới, đạt 142% kế hoạch, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 14.044 người. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội tích cực hưởng ứng với 3.920 hộ hội viên nông dân đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp. Trong đó, cấp trung ương 4 hộ, cấp thành phố 14 hộ, cấp thị xã 220 hộ. Hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội duy trì các tổ tiết kiệm và vay vốn cho 423 hội viên vay với tổng dư nợ đạt trên 21,8 tỷ đồng; phối hợp với phòng, ban, ngành tổ chức 24 lớp học nghề nông nghiệp cho 840 hội viên nông dân, 2 lớp học nghề phi nông nghiệp cho 70 hội viên, 67 lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.100 lượt hội viên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 590 hội viên. Xây dựng 9 mô hình kinh tế tập thể, 3 tổ hội nghề nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giúp nhau về tiền, cây, con, giống, ngày công lao động cùng phát triển sản xuất. Qua đó giúp 516 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, hội tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Các tập thể được UBND thị xã khen thưởng

Nhân dịp này, 14 tập thể, cá nhân có thành tích được Hội nông dân thành phố, UBND thị xã khen thưởng./.

HOÀNG PHƯƠNG - THÀNH CHUNG