thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Ngày đăng 16/01/2020 | 10:20  | View count: 457

Sáng ngày 16/1, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trao quyết định thành lập 2 chi bộ mới tháng 12/2019

Năm 2019, cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và Thị ủy; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống người lao động. Công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm, trong đó Đảng ủy khối đã thành lập mới 3 chi bộ đảng, tiếp nhận chuyển giao về sinh hoạt 3 tổ chức đảng, nâng tổng số 35 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối với 671 đảng viên; đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy xem xét ra quyết định kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận đảng viên chính thức 12 đồng chí. Về chất lượng tổ chức cơ sở đảng, qua đánh giá có 6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18,2%; 25 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 75,7%. 660 đảng viên được dánh giá phân loại trong đó 96 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 527 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tập thể được khen thưởng

Nhân dịp này, 102 tập thể, cá nhân có thành tích được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thị xã khen thưởng./.

HOÀNG PHƯƠNG