thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Cụm thi đua số 5 MTTQ Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2020
Ngày đăng 12/02/2020 | 08:50  | View count: 495

Chiều ngày 11/2, tại hội trường Ban Thường vụ Thị ủy, Cụm thi đua số 5 MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Các đ/c: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Cụm thi đua số 5 của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gồm 7 huyện, thị xã: Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai và Sơn Tây. Nội dung ký kết giao ước thi đua gồm 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương và thành phố; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau lễ ký kết, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp để triển khai có hiệu quả góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

PHẠM HẢO