thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XXI
Ngày đăng 06/06/2020 | 14:42  | View count: 337

Chiều ngày 5/6, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 29 đồng chí tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 31/7/2019 của Thị ủy về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy trình giới thiệu nhân sự tái cử được thực hiện theo quy trình 5 bước: Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy (lần 1), Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (lần 1), Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy (lần 2) và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (lần 2). Tại các hội nghị, đại biểu đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích, lựa chọn, lấy ý kiến bằng phiếu kín danh sách nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp và thông báo công khai thể hiện sự nhất trí cao của toàn thể đại biểu.

Theo dự kiến về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; số lượng Thường trực Thị ủy gồm 3 đồng chí, trong đó có Bí thư và 2 Phó Bí thư; số lượng Ban Thường vụ Thị ủy gồm 13 đồng chí; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

 

PHẠM HẢO