thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị thông tin thời sự trong nước, quốc tế 6 tháng
Ngày đăng 12/06/2020 | 10:07  | View count: 235

Sáng ngày 12/6, tại Trường Hữu nghị 80, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2020 cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX; đại biểu HĐND thị xã khóa XIX; lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã và cơ sở; các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa; cán bộ trung - cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn cùng lãnh đạo chủ chốt các cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương - nguyên Tổng biên tập Tạp chí thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo TW, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông tin về tình hình đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình thế giới dưới tác động của đại dịch Covid-19; tình hình cũng như chủ trương về phát triển kinh tế xã hội, giải pháp đối ngoại của Việt Nam trước tình hình thế giới và biển Đông khá phức tạp hiện nay. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy thông tin về tình hình và triển khai một số nội dung trọng tâm của thị xã thực hiện trong thời gian tới. 

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thị xã tới cơ sở kịp thời nắm bắt tình hình thời sự trong nước và quốc tế, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./. 

HOÀNG PHƯƠNG