thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thị ủy tổng kết thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU
Ngày đăng 25/06/2020 | 07:26  | View count: 451

Chiều ngày 25/6, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án số 01). Đ/c Nguyễn Huy Khánh – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án số 01, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành 22 văn bản, chỉ đạo Ban Tuyên giáo ban hành 60 văn bản nhằm triển khai thực hiện các nội dung và giải pháp đã được đề ra; ban hành 6 quyết định kiện toàn, bổ sung Tổ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã gồm 25 đồng chí, 15/15 xã, phường thành lập tổ cộng tác viên dư luận xã hội với số lượng từ 5 đến 22 thành viên; tổ chức 19 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.000 lượt cán bộ chủ chốt xã, phường, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã và các xã, phường. Công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản có hiệu quả. Việc tổ chức giao ban được triển khai nền nếp, chất lượng thông tin, nội dung thông tin đảm bảo tính thời sự, phản ánh trung thực những nội dung, vấn đề đang được dư luận quan tâm. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã tới cơ sở có thêm thông tin đa chiều, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Việc thông tin định hướng dư luận xã hội được thực hiện có hiệu quả, những vấn đề bức xúc, nổi cộm từng bước được quan tâm giải quyết, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu ban hành văn bản về “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây” trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác dư luận xã hội. Các cơ quan chuyên môn của thị xã phối hợp và kịp thời cung cấp thông tin chính xác để triển khai nội dung thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước, trong và sau khi triển khai nhiệm vụ. Thường xuyên xây dựng, củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ thị xã tới cơ sở là những cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận xã hội.

Nhân dịp này, 16 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Đề án số 01 được Ban Thường vụ Thị ủy tuyên dương, khen thưởng./.

PHẠM HẢO