thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Công bố quyết định thành lập Chi hội Doanh nghiệp phường Sơn Lộc
Ngày đăng 02/07/2020 | 18:13  | View count: 282

Chiều ngày 2/7, Hội doanh nghiệp thị xã tổ chức công bố Quyết định và ra mắt Chi hội Doanh nghiệp phường Sơn Lộc.

Ra mắt Chi hội Doanh nghiệp phường Sơn Lộc

Chi hội Doanh nghiệp phường Sơn Lộc được thành lập theo Quyết định số 02 của Hội doanh nghiệp thị xã gồm 26 hội viên, tổ chức hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường Sơn Lộc và Ban chấp hành Hội doanh nghiệp thị xã. Ông Trịnh Phúc Hậu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thị xã là Chi hội trưởng. Chi hội được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết tạo sức mạnh cộng đồng các doanh nghiệp đang hoạt động tại phường đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại diện các chi hội doanh nghiệp thị xã

Đến nay Hội Doanh nghiệp thị xã đã thành lập được 6 chi hội doanh nghiệp với tổng số trên 150 hội viên bao gồm chi hội doanh nghiệp xã Đường Lâm, Thanh Mỹ, Sơn Đông, phường Trung Sơn Trầm, Sơn Lộc, chi hội CLB nữ doanh nghiệp. Các chi hội luôn đoàn kết, chia sẻ những thông tin chính sách liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, sử dụng lao động, quảng bá giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như hoạt động xã hội tại địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội./.

HOÀNG PHƯƠNG