thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Lãnh đạo thị xã thăm hỏi, chúc mừng Linh mục Giáo xứ Sơn Lộc
Ngày đăng 15/07/2020 | 08:37  | View count: 278

Chiều ngày 14/7, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã tới thăm hỏi, chúc mừng Linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến nhậm chức Tổng đại diện và kiêm quản xứ giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.

Lãnh đạo thị xã chúc mừng Linh mục giáo xứ Sơn Lộc

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến và thông báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thị xã trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; cảm ơn giáo xứ Sơn Lộc trong thời gian qua đã phối hợp cùng chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể trong tổ chức các hoạt động tôn giáo trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Tây thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thị xã; cảm ơn cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm, tạo điều kiện cũng như phối hợp cùng giáo xứ Sơn Lộc trong việc tổ chức các hoạt động tôn giáo và mong muốn địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, giúp đỡ để giáo xứ góp sức xây dựng thị xã ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

HOÀNG PHƯƠNG