thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI
Ngày đăng 21/09/2020 | 12:05  | View count: 210

Sáng 21/9, Thị ủy Sơn Tây tổ chức tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2019).

Thị xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI trong 2 ngày 29 và 30/7

Đảng bộ thị xã đã tổ chức tốt việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI và đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên nhiều mặt. Các nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ thị xã được chuẩn bị, sắp xếp khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn và được văn bản hóa. Các nội dung diễn ra trong đại hội bảo đảm dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, quy định của đảng. Công tác tuyên truyền về đại hội được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đúng quy định, hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, đánh giá chính xác cán bộ; quy trình nhân sự thực hiện đúng quy định, hướng dẫn, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Công tác bầu cử tại đại hội bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong đảng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao đến ngày 20/6, Đảng bộ thị xã hoàn thành tốt đẹp việc tổ chức đại hội tại 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về kết quả, sự thành công của đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI. Tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào, phần việc, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ  XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020. Quan tâm kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở sau đại hội để đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng bước khởi động công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 70 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai, tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 99 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2019) được Ban Thường vụ Thị ủy tuyên dương, khen thưởng./.

PHẠM HẢO - THÀNH CHUNG